Advent Plný Křídlení
28.11.2019
Ostrava
Multifunkční Hala GONG

Patrik zazpívá na Adventu Plném Křídlení.

Advent plný KŘÍDLENÍ – jedinečný festival dobročinnosti se letos uskuteční ve čtvrtek 28. 11. 2019, již tradičně v Gongu. Už v těchto chvílích XIV. ročník připravujeme a vymýšlíme, jak potěšit a zabavit vás návštěvníky, neziskové organizace i firemní partnery. Chcete se k nám přidat? Ozvěte se nám telefonicky na +420 736 614 438 (Lucie Houthoofdtová).

O projektu

Již XIV. ročník projektu podporuje místní neziskové organizace a jejich klienty, probouzí dárcovství, zapojuje veřejnost i dobrovolníky, hledá rovnováhu a propojuje oba zdánlivě odlišné světy nezisku a zisku. Svým rozsahem a atmosférou nemá náš festival dobročinnosti a dobrovolnictví v kraji ani České republice obdoby. Pravidelně se účastní 50 místních neziskovek a okolo 3 tisíce návštěvníků.

Akce je motivující, inspirující, tvořivou záležitostí a stejně tak příležitostí k přátelským setkáním klientů, pečujících osob, příznivců, známých osobností s partnerskými společensky všímavými organizacemi. Nezanedbatelným přínosem jsou zprostředkované dary a finanční benefity. Organizace se prezentují stánky, prodejem výrobků a občerstvení, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů a vlastními projekty v kreativní zóně. Důležitou součástí je kulturní a společenský program. Srdečnost, laskavost a všímavost…prožitky, které sdílíme obohacují v adventním čase bez rozdílů nás všechny!

Hlavní cíle

  • Zapojujeme během adventního období do spolupráce ve prospěch desítek místních neziskovek dobrovolníky, instituce, školy, úspěšné společensky všímavé organizace, stejně jako jednotlivce a významné osobnosti
  • Podporujeme KŘÍDLENÍ nadační fond a sdílíme inspirující příběhy celoroční spolupráce
  • Rozvíjíme kreativitu, hledáme nové cesty fundraisingu a nabízíme prožitkově setkání s místními neziskovkami
  • Vytváříme prostor pro komunikaci, sdílíme zkušenosti a cílíme na nové, aktivní a tvořivé organizace
  • Probouzíme laskavost, sociální všímavost organizací v městě Ostrava a v Moravskoslezském kraji