Setkání Via Harmonia
30.3.2019
9:00
Praha
Paspův Sál
Vstupenky

Patrik Kee zazpívá na setkání Kruhu Světla a doprovodí Ernestínu Velechovskou.

ZÁMĚR SETKÁNÍ

Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-práce, spolu-tvoření a vědomí Jednoty. Máme vzácnou možnost propojit kruhy podobně smýšlejících a naladěných lidí, kteří budou i v budoucnu spolu-tvořit, podporovat se, pravidelně se setkávat a tím mít pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.

  • Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.
  • Vytvoříme a vyzáříme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
  • Podpoříme šíření Poznání ve společnosti.
  • Akce je také přípravou na velké setkání v Praze 25 hodin TICHA pro svět v míru, v propojení přes celou Planetu 25. – 26.5. 2019

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY, MUSÍME JEDNOTU STVOŘIT A PROŽÍT.

PRO KOHO JE AKCE URČENA

Kruh Světla je celodenní akcí pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.

Proč je důležitá fyzická účast každého z nás:
Ve společném naladění máme možnost podpořit cestu harmonického soužití.
Fyzická přítomnost násobí sílu energeticko-informačního pole.
Tvoříme cestu i pro lidi, kteří jsou s námi v propojení a důvěřují nám.

JSME JEDEN ŽIVOT, JEDNA CESTA, JEDNO VĚDOMÍ.

CO NÁM TOTO SETKÁNÍ UMOŽNÍ

  • Projevit ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.
  • Prožitek sjednocené, jedinečné síly všech zúčastněných.
  • Vytvořit vizi harmonického soužití v rodinách, ve společnosti i mezi národy.
  • Obohacení tématy, která nás spojují i přesahují.
  • Být součástí procesu, který proběhne na VELKÉM SETKÁNÍ V KVĚTNU.

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ